rij van Padovan

Iedereen kent de rij van Fibonacci. Maar daarnaast bestaan er nog heel wat andere rijen. Zo ontwikkelde de Nederlandse architect Hans van der Laan in de loop van de 20e eeuw een systeem van verhoudingen. De Britse architect Richard Padovan werd zeer geboeid door deze leer van verhoudingen. Hij publiceerde er over en besprak het met wiskunde kennissen. Zo geraakte het o.a. tot bij de Britse wiskunde professor Ian Stewart, die van toen af begon te spreken van de rij van Padovan.
rij van Padovan