Průsečík přímky a s rovinou alfa - prostorové řešení

Přímkou a=APa je proložena rovina omega kolmá k půdorysně, je určena body (A,A1,Pa). Průsečnice roviny alfa=(XYZ) a roviny omega je přímka r = PrNr. R je průsečík přímky a a r. .