Bråkform, decimalform och procentform

Författare/skapare:
Karl Svensson
En svensk översättning av "Fraction, Decimal, and Percent" av Duane Habecker och Ann-Sofi Haraldsson: http://www.geogebra.org/material/show/id/174173#download-popup Jag tar inte åt mig någon ära för deras arbete.
Instruktioner: 1. Ändra bredden och höjden med hjälp av handtagen. Lägg märke till hur arean förändras. 2. Notera hur kvoten mellan delen och hela förändras. 3. Se kopplingen mellan förkortad bråkform, decimalform och procentform.