Formlikhet og kongruens

Vi skal studere hva formlikhet og kongruens betyr.

Svar på arbeidsboken din: Du ser to trekanter? Er de nøyaktig like? Flytt glideren til høyre. Hva skjer? Regn ut de operasjonene som står under trekantene. Merker du noe spesielt? Flytt glideren enda lengre til høyre og beskriv hva som skjer. Regn ut igjen. Hva skjedde nå med resultatene? Flytt glideren lengst mulig til venstre. Hva skjedde? Regn ut igjen. Hva observerer du?