Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Tangentvinkler

Flyt på punkt P og find en sammenhæng mellem tangentvinklen v og den bue den spænder over u
Opstil et udtryk der viser hvordan tangentvinklen kan beregnes når man kender centervinklen.