Wat is een spiegeling?

Auteur:
Jef Hobin
Onderwerp:
Spiegeling
Spiegels en spiegelbeelden ken je uit het dagelijks leven. Hier leer je wat een spiegeling in de wiskunde betekent.
Teken een punt A. Toolbar Image en klik op het scherm waar je het punt wil. Rechterklik op het punt en klik 'Toon label' aan om de naam van het punt te zien. Teken een rechte (spiegelas) waarrond je punt A zal spiegelen. Toolbar Image en klik 2x op het scherm om een rechte te tekenen (een rechte wordt bepaald door 2 punten). Het programma kan spiegelbeelden tekenen ten opzichte van een gegeven rechte. Dit doe je zo: Toolbar Image Klik eerst op het punt (of object) dat je wil spiegelen. Klik daarna op de rechte waarrond je wil spiegelen (de spiegelas). Het spiegelbeeld van A (A') verschijnt nu. Versleep het punt A en kijk wat er gebeurt. Toolbar Image Klik op het punt, blijf vasthouden en beweeg je muis. Verbind de punten A en A'. Toolbar Image en Toolbar Image en klik op de 2 punten. Beweeg punt A nogmaals. Welke merkwaardige lijn is de spiegelas ten opzichte van A en A'?