X(962) Longuet-Higgins point

Onderwerp:
Coördinaten

Longuet-Higgins point

P, the Longuet-Higgins point is the center of the The Longuet-Higgins circle. This is the radical circle of the circles centered at the vertices A, B, and C of a reference triangle with respective radii b+c, c+a, and a+b. The radius of the Longuet-Higgins circle is RLH = , where R is the circumradius of triangle ABC. The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

punt van Longuet-Higgins

P, het punt van Longuet-Higgins is het middelpunt van de cirkel van Longuet-Higgins. DIt is de wortelcirkel van de cirkels met middelpunten de hoekpunten A, B en C van de driehoek ABC, met respectievelijk als stralen b+c, c+a en a+b. De straal van de cirkel van Longuet-Higgins is RLH = , waarin R de straal is van de omgeschreven cirkel van driehoek ABC. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.