Eksponenttifunktio

Tekijä:
Rami Nuotio
Eksponenttifunktiossa muuttuja on eksponentissa ja kantaluku on vakio. Tutki, miten eksponenttifunktion kantaluvun muuttaminen vaikuttaa funktion kuvaajaan. a) Mitä yhteistä havaitset kaikissa kuvaajissa? b) Millä kantaluvuilla funktion kuvaaja on nouseva ja millä laskeva? c) Mitä arvoja funktio saa?

Eksponenttifunktion kuvaaja on nouseva, kun

Tarkista vastauksesi tästä

Eksponenttifunktion kuvaaja on laskeva, kun

Tarkista vastauksesi tästä

Eksponenttifunktio saa

Tarkista vastauksesi tästä