Introduktion til differentialregning

Opgave 2 a)Det giver ikke rigtig mening at tale om ”hældningen” af en graf som den blå, da den ikke er en ret linje. Men tænk over, hvordan man måske alligevel kunne give mening til hældningen af den blå graf i det punkt, hvor x = 4. b) Prøv at trække i de to små prikker på grafen for f med musen. Se om den linje, du kommer til at bevæge, kan hjælpe dig med at finde hældningen for grafen i det punkt, hvor x = 4. Skriv hvad du finder ud af.