Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Schuine zijde berekenen (Pythagoras)

Met behulp van deze applet kunnen studenten het berekenen van de schuine zijde van een rechthoekige driehoek inoefenen. Ze kunnen de oplossing tonen aanvinken of verbergen. Idem voor de tussenstappen