Els objectes de GeoGebra

GeoGebra treballa amb objectes: punts, segments, circumferències, nombres, funcions, etc. Cada objecte té una definició i unes propietats. Per exemple, un punt es pot definir: - a partir d'unes coordenades. Objecte independent - com a punt d'una circumferència. Objecte dependent - com a intersecció de dues rectes. Objecte dependent Per exemple, un punt té, entre d'altres, les propietats següents: - Nom - Descripció - Color - Grandària - Mostra objecte (veritat o fals) - Mostra etiqueta (veritat o fals)

Tasca 1

Moveu els punts A, B i C de l'applet següent. Què hi observeu? Obriu un nou fitxer GeoGebra i intenteu crear aquesta construcció.