Omvendt proporsjonal funksjon

Omvendt proporsjonal funksjon