Suurin ja pienin arvo

Etsittäessä funktion suurinta tai pienintä arvoa  menetellään samalla tavalla kuin paikallisia ääriarvoja etsittäessä. Tällöin paikallisista maksimeista  (paikallisista minimeistä) etsitään se kaikkein suurin tai pienin arvo. Kyseinen arvo voi löytyä myös välin päätepisteistä tai  epäjatkuvuuskohdista. Suurin ero paikallisiin ääriarvoihin verrattuna on, että tutkiminen tapahtuu yleensä suljetulla välillä. Suljettu väli voi olla tehtävässä annettuna tai sen määritellään funktion perusteella. Soveltavissa tehtävissä on näiden lisäksi myös huomioitava käytännön asettamat rajoitukset.  [br]   [br][color=#0000ff]Esimerkki 4.[/color] Määritetään funktion [math]\Large f(x)=x+\sqrt{4-x^2}[/math] suurin ja pienin arvo. [br]  [br]Funktio [math]\Large f[/math] on määritelty vain, jos [math]\Large 4-x^2\geq 0[/math] eli [math]\Large -2\leq x \leq 2[/math]. Funktio on jatkuva tällä välillä ja myös derivoituva avoimella  välillä [math]\Large -2< x <2[/math], joten suurin ja pienin arvo ovat olemassa. [br]  [br]Lasketaan derivaatan nollakohdat: [br][br][math]\Large[br]f'(x)=1+\frac{1}{2\sqrt{4-x^2}}\cdot (-2x)=1-\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}=\frac{\sqrt{4-x^2}-x}{\sqrt{4-x^2}}=0\\[br]\vspace{15mm}[br]\Large\Leftrightarrow\;\;\sqrt{4-x^2}-x=0\\[br]\Large\Leftrightarrow\;\;\sqrt{4-x^2}=x\\[br]\Large\Rightarrow\;\;4-x^2=x^2\\[br]\Large\Leftrightarrow\;\;x^2=2\\[br]\Large\Leftrightarrow\;\;x=\pm\sqrt{2}[/math][br]   [br][br]Derivaatan nollakohdista negatiivinen ei kelpaa (miksi?). Näin ollen merkkikaavio on
Funktiolla on selkeästi suurin arvo [math]\Large f_{max}=f(\sqrt{2})=\sqrt{2}+\sqrt{4-(\sqrt{2})^2}=2\sqrt{2}[/math]. Funktion pienin arvo voi löytyä joko ala- tai ylärajalta:  [br][br][math]\Large f(-2)=-2+\sqrt{4-(-2)^2}=-2\\ \Large f(2)=2+\sqrt{4-2^2}=2[/math][br]   [br]Näistä alarajan arvo on selkeästi pienempi, joten funktion pienin arvo on [math]\Large f_{min}=f(-2)=-2[/math]. [br]  [br][color=#0000ff]Esimerkki 5.[/color]  Neliön muotoisesta pahviarkista, jonka  sivun pituus on [i]a[/i], taitellaan (kanneton) laatikko niin, että pahviarkin  nurkista leikataan neliön muotoiset palat pois. Kuinka paljon on  nurkista leikattava, jotta saadun laatikon tilavuus olisi mahdollisimman suuri? [br][br] [br]  [br]Olkoon poisleikattavan kulman pituus [math]\Large h[/math]. Tällöin tilavuus[br][br]  [math]\Large V(h)=(a-2h)^2h[/math][br][br]ja tilavuuden derivaatta  [br][br]  [math]\Large V'(h)=2(a-2h)\cdot (-2)h+(a-2h)^2\cdot 1=(a-2h)(a-6h)[/math].[br][br][br]Derivaatan nollakohdat ovat siis [math]\Large h=\frac{a}{2} \text{ ja } h=\frac{a}{6}[/math]. Koska [math]\Large h[/math] on oltava  vähintään 0 ja korkeintaan [math]\Large \frac{a}{2}[/math] (vain puolet molemmin puolin), niin  käytännön rajoituksista saatiin ala- ja yläraja:
Laatikon tilavuus on suurimmillaan, kun [math]\Large h=\frac{a}{6}[/math] eli [math]\Large V(\frac{a}{6})=\frac{2a^3}{27}[/math]. [br]

Information: Suurin ja pienin arvo