Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce grafu y = Acos(ωx+φ) + c

Demonstrace slouží ke kontrole správnosti konstrukce složené funkce y = Acos(ωx+φ) + c. Příklad: sestrojte graf funkce y = 2cos(3x-Pi/2) + 1 Řešení: 1) Sestrojím cos(x), 2) přidám cos(x-Pi/6), 3) přidám cos(3x-Pi/2), 4) přidám 2 cos(3x-Pi/2), 5) přidám 2 cos(3x-Pi/2) + 1