Heltal och delbarhet

Författare/skapare:
Joakim Berg
Område(n):
Heltal
1) beskriv sambandet mellan samband finns mellan n, m och h. Testa t.ex att ändra på n utan att ändra på m, hur påverkar det storleken på h ? 2) h brukar kallas för resten när man dividerar n med m. Beskriv hur man räknar ut resten(h).
3) Ett heltal m är delbart med heltalet n om och endast om det finns ett heltal c sådant att m*c=n. Hitta på olika strategier för att ta reda på om ett tal är delbart med ett annat.
Fördjupning: Ta reda på vad "Diffie-Hellman Key Exchange" är och ta reda på vad det har med delbarhet att göra?