Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Construcció CIRCUMCENTRE

Triangle Mediatrius Circumcentre Circumferència

Construcció CIRCUMCENTRE

Procés de construcció:

Dibuixem un triangle : POLÍGON Busquem les mediatrius de cada costat del triangle. Marquem el punt d´intersecció de les mediatrius. Dibuixem la circumferència que té el centre en aquest pust de tall i passa pels vèrtexs.

QÜESTIÓ 1.-

Qué és la mediatriu d'un segment?

Marca todas las que correspondan
  • A
  • B
  • C
Revisa tu respuesta (3)

QÜESTIÓ 2.-

Qué és el circumcentre d'un triangle?