Speiling av en trekant

Her ser du en trekant og en speilingslinje. Speil trekanten om speilingslinja, slik at du får en identisk trekant på motsatt side av speilingslinja (linja gjennom de to grønne punktene). For å gjøre dette benytter du deg av verktøyene du har tilgjengelig. ([b]Hint:[/b] Hold musepekeren over et verktøy for å se hvordan verktøyet skal brukes).

[b]1:[/b] Speil objektet om linja. [b]2:[/b] Flytt på de [color=#c51414]RØDE[/color] punktene, hva skjer? Hvordan ville du forklart at dette skjer? (Hint: Tenk konkret). [b]3:[/b] Flytt på speilingslinja (et av de [color=#0a971e]GRØNNE[/color] punktene. Hva skjer? Hvordan ville du forklart at dette skjer? [b]4:[/b] Forklar hvilken posisjon speilingslinja har for de to figurene. [i]For å flytte på grafikkfeltet[/i], trykk og hold nede "Shift" og deretter trykk på grafikkfeltet med "venstre musetast" og flytt skjermen rundt som du vil.