Gràfica de la funció primitiva vs la de la derivada.

Tema/es:
Derivada
A la imatge tens representada la funció derivada f' Has de deduir quina de les dues opcions (prem el botó 1 o el botó 2) et visualitza la gràfica d'una primitiva.
1. Mira la relació entre els punts de tall de la funció derivada i els extrems relatius de les dues opcions. 2. En quina opció coincideixen les abcisses dels punts esmentats? 3. Ajudat amb Comprova i mou el punt A al llarg de la gràfica. Observa la relació entre el pendent de la recta tangent i el valor de l'ordenada del punt corresponent a la gràfica d'f'.