מוטות הרמוניים

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תחקרו השתנות של מוט תומך, המחבר נקודת חיתוך של שני כבלים המחוברים למוטות שאורכם נתון

א. הקטעים הכחולים המאונכים לקטע האופקי הם שני מוטות שאורכם קבוע לקצותיהם מחוברים שני כבלים כבשרטוט המוט האדום עובר דרך נקודת החיתוך של שני הכבלים שערו איך משתנה אורך המוט האדום כאשר המרחק בין שני המוטות משתנה גררו ובדקו את השערתכם הסבירו את ממצאיכם: תוכלו לחשב את ו ואז את אורך הקטע האדום ב. בדקו את השתנות אורך הקטע לפי השתנות אורך אחד המוטות הקישו על הריבוע "השתנות לפי אורך אחד המוטות", גררו ושערו איך ייראה הגרף המתאר את השתנות אורך הקטע האדום לפי אורך המוט שאורכו משתנה לבדיקה הקישו על הריבוע גרף וגררו. כדי לשרטט חלק גדול יותר של הגרף תוכלו להקטין את הבנייה או הגרף על ידי סיבוב הגלגל שעל העכבר. רשמו פונקציה המתארת את אורך הקטע האדום לפי אורך המוט שאורכו משתנה התקבל ממוצע הרמוני של 4 ושל הקטע שאורכו משתנה תוכלו לקרוא מהו ממוצע הרמוני בויקיפדיה