První Hippokratův měsíček - tvrzení a důkaz

Varianta 1:

Poznámka:

Rovnost ploch modrého půlkruhu a červeného čtvrtkruhu (čiliž úsečí s úhly 180° a 90°) lze též nahlédnout následující úvahou: Obsahy ploch kruhových výsečí jsou dozajista úměrné velikosti jejich středového úhlu a druhé mocnině jejich poloměru (vzpomeňmež na slavný a honosný vztah pro obsah kruhové výseče ). Modrá výseč má sicejc středový úhel 2x větší než červená, ale zasejc má poloměr x menší. Pročež . (Anžto poměr obsahů jejich ploch je  ) Jinýmiť slovy k důkazu by stačil následující obrázek:
undefined
undefined

Varianta 2:

Z předchozího obrázku plyne další možné úsporné řešení:
Image

Varianta 3:

Varianta 1: