Ülesanne

Püramiidi KABCD põhjaks on ruut ABCD. Püramiidi külgtahk KAB on risti põhjaga. Selle külgtahu kõrgus FK jaotab lõigu AB nii, et lõikude AF ja BF pikkused suhtuvad nagu 1 : 2. Püramiidi pikim külgserv KC pikkusega √242 cm moodustab püramiidi põhjaga nurga 45°. Arvutage püramiidi KABCD ruumala.