Integralberäkning med över- och undersumma

Författare/skapare:
Christer Olsson
I den här uppgiften ska du få undersöka hur man kan uppskatta en integrals storlek med hjälp av rektanglar. Tillsammans bildar summan av rektanglarnas areor en översumma respektive en undersumma. Med punkterna A och B kan du ändra gränserna för integralen och med glidaren kan du ändra hur många rektanglar som integralen ska delas i.