Premik logaritemske funkcije

Premik logaritemske funkcije

Vstavi a, premakni p in q.