Mellis på skolgården - övning på koordinatsystem

Författare/skapare:
Lisa Österling
En solig och vacker eftermiddag serveras mellis på skolgården. Det finns frukt på ett bord, och mackor på ett annat. Det finns fem barn ute, och de har lite olika långt till de olika borden. En skiss över skolgården visar var barnen och borden står. I koordinatsystemet anges avståndet till bordet med frukt och till bordet med mackor. Arbeta i par eller i en liten grupp då ni svarar på frågorna.