Mellis på skolgården - övning på koordinatsystem

Författare/skapare:
Lisa Österling
En solig och vacker eftermiddag serveras mellis på skolgården. Det finns frukt på ett bord, och mackor på ett annat. Det finns fem barn ute, och de har lite olika långt till de olika borden. En skiss över skolgården visar var barnen och borden står. I koordinatsystemet anges avståndet till bordet med frukt och till bordet med mackor. Arbeta i par eller i en liten grupp då ni svarar på frågorna.
Sant eller falskt? 1. Doris har 10 meter till mackorna. 2. Görel har 35 meter till frukten. 3. Charles har lika långt till frukten och mackorna. 4. Mellan frukten och mackorna är det 20 meter. Diskussionsfrågor 1. Kan punkten A vara Doris? Hur vet du det? 2. Kan punkten B vara Frans? Hur vet du det? Du kan använda avståndsverktyget om du vill. 3. Var hamnar Eira i koordinatsystemet? Hur vet du det? Lägg in en punkt E genom att välja punktverktyget och klicka på rätt ställe. Högerklicka på din nya punkt, välj ”Ge nytt namn” och kalla den E. 4. Var hamnar mackorna och frukten i koordinatsystemet? Lägg in dem på samma sätt som i 3. 5. Görel promenerar till frukten. Välj pilen och flytta Görel. Hennes promenad visas både på skolgården och i koordinatsystemet. Förklara varför den ser ut som den gör i koordinatsystemet. 6. Gissa, hur kommer Doris promenad att se ut i koordinatsystemet om hon fortsätter mot frukten? Skissa din gissning. 7. Jämför med en kamrat, har ni tänkt lika? Skriv ner er förklaring till varför promenaden ser ut som den gör. 8. Görel fortsätter nu till frukten. Fortsätt pricka in promenaden i koordinatsystemet. Berätta hur du tänker. 9. Välj en punkt på skolgården som Görel ska gå till. Låt din kamrat gissa hur promenaden kommer att visas i koordinatsystemet kommer att se ut. Förklara för varandra hur ni tänkt, och kontrollera i GeoGebra. Beskriv promenaden med ord. 10. Det verkar som om Görel är jagad av ett bi, för hon springer omkring överallt på skolgården. Kan ni få henne att gå överallt i koordinatsystemet också? Förklara!