Wat is een dynamisch werkblad

Een dynamisch werkblad is een interactief (online) werkblad waarin je verschillende elementen (b.v. tekst, applets, video's, afbeeldingen, vragen, opdrachten) kunt combineren in een flexibele layout. Met onze online Werkblad editor kan je zelf eenvoudig een dynamisch werkblad creëren. Ga naar www.geogebra.org/materials en meld je aan met je GeoGebra Account. Klik daarna op + NIEUW en selecteer de optie Nieuw werkblad. OPmerking: Je kunt ook een nieuw dynamisch werkblad creëren in de GeoGebraboek editor.

Voorbeeld werkblad

Opdracht: Verken de symmetrieassen in de afbeelding van de bloem. Instructies
  1. Het beeldpunt van A door de lijnspiegeling is A'. Versleep het punt A langs de omtrek van de bloem en onderzoek of de rechte een symmetrieas is. Tip: Klik op de knop WIs spoor om het spoor te wissen en opnieuw te beginnen.
  2. Versleep de groene punten om de positie van de spiegelas te wijzigen. Ga nu opnieuw na of de rechte een symmetrieas is.

Vraag: Hoeveel symmetrieassen heeft de bloem?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
Controleer mijn antwoord (3)