Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Inklemmen

Om een snijpunt te vinden van twee grafieken (in dit voorbeeld, een lijn en een parabool), kan je gebruik maken van "inklemmen" Gebruik het volgende stappenplan:
  1. Kies twee (mooie) punten op de x-as, links en rechts dicht om het snijpunt.
  2. Maak een tabel met regelmatige stapgrootte tussen deze twee punten op de x-as.
  3. Reken voor elke x-waarde uit de tabel, de y-waarde van elke formule uit.
  4. Reken het (absolute) verschil tussen de y-waarden uit.
  5. Bij de x-waarde waar het kleinste verschil onder staat, is bij benadering de x-waarde van het snijpunt
rode driehoekjes op de x-as (met elk hun verticale gestreepte rode lijn), zijn de twee punten om het snijpunt. Door deze punten dichter naar het snijpunt te bewegen, wordt zichtbaar dat de snijpunten met de gestreepte rode lijnen steeds dichter naar elkaar toe bewegen. De waarden 'naderen' elkaar. En als deze twee punten precies op elkaar liggen, dan is dat het snijpunt.