Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Definició

Amb el GeoGebra, podem representar una funció definida a trossos fent servir l'estructura d'un condicional. Per exemple:
Per introduir aquesta funció, cal escriure: f(x)= si[x<1, x^2, 2x - 3]
  • Prova de representar-ne d'altres i observa els resultats.