Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Deformace laminátů vlivem změny teploty

Deformace laminátů vlivem změny teploty můžeme vypočítat pomocí takzvaných teplotních sil NT a teplotních momentů MT . Narozdíl od izotropních materiálů se lamináty mohou vlivem teploty ohýbat a kroutit. Deformace laminátu v závislosti na změně teploty jsou počítány v následujícím appletu. Je uvažována lamina složená z vrstev s maticí tuhosti C=[[20.0 20.0 0.0],[0.7 0.7 0.0], [0.0 0.0 0.7]] GPa Pro změnu počtu vrstev laminátu, orientace a tlouštěk jednotlivých vrstev posouvejte body na posuvnících.