Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

funkce uloha 4a

Metoda zjišťování souřadnice spočívá na tom, že dosazujeme známou souřadnici do rovnice a dopočítáváme souřadnici druhou. Pomocí černých táhel (jezdců) měníte hodnotu neznámé souřadnice. Vpravo pozorujete, jak se nám mění podle polohy táhla. Když je zachována rovnost, bod leží na funkci.