Kā mediāna sadala trijstūri?

Maini trijstūra izmērus, kustinot tā virsotnes un vēro, kā mainās laukumi trijstūriem, kuros trijstūri ABC sadala mediāna BD

Veiksmi darbā!