Etcifret gange tocifret - s. 27

Indstil et etcifret og et tocifret tal, som du skal gange med hinanden ved at indstille tiere og enere i det tocifrede tal og det etcifrede tal.

Undersøg vinkeltyper med grader - s. 40

Forklar med dine egne ord.[br]Hvornår er en vinkel spids? Ret? Stump? Lige? Konveks?[br]Undersøg det ved at trække i punktet.

Brøkdele i rektangler - s. 54 opg. 7

Løs opgave 7 fra bogen ved at dele rektanglerne herop i brøkdele.

Ligedannede og kongruente figurer s. 70 opg. 12

Tegn figurerne til opgave 12. Du må selv vælge sidelængderne, hvis der ikke står en sidelængde.
Når du har lavet figurerne skal du lave ligedannede figurer ved at bruge knappen Zoom objekt om punkt.[icon]/images/ggb/toolbar/mode_dilatefrompoint.png[/icon][br]Prøv at zoome en figur ved at klikke på figuren, klikke på et punkt i figuren og så angive en faktor, fx 0.5, 2, 0.25 osv. [br]Hvad sker der, hvis zoom-faktoren er 1? Hvis zoom-faktoren er under 1? over 1?

Kan du finde skatten? s. 94

Skriv koordinater til piraten. [br]Aflæs, hvor langt piraten er fra skatten, hvis han kun må gå på linjerne.[br]Hvor mange forsøg skal du bruge til at finde skatten?

Areal og omkreds - s. 123 opg. 2

Løs opgave 2 ved at bruge GeoGebra.[br]Du kan bruge tern som måleenhed.[br]Tænk over, hvordan figurerne skal vende, så de bedst kan være på skærmen.

Ligninger - s. 138

Lav så mange ligninger du kan, som har løsningen x=10
Skriv din ligning og få GeoGebra til at løse den, så du kan se, om løsningen er 10.[br]Du kan bruge en af de to værktøjer herunder.[br][br]Kan du lave en løsning, hvor du bruger minus? gange? division? Hvor 100 er med? [br][br]Find selv på et andet tal, som skal være løsningen på din ligning og lav en ligning, som passer til løsningen.

Spejling - s. 166

Undersøg, hvordan du kan spejle i GeoGebra.
1. Tegn en figur.[br]2. Tegn en linje.[br]3. Spejl figuren i din linje ved at bruge spejlingsværktøjet [icon]/images/ggb/toolbar/mode_mirroratline.png[/icon].[br]4. Træk i figuren, så et punkt i figuren ligger på spejlingslinjen. Læg mærke til, hvad der sker med spejlibilledet.[br]5. Træk i linjen, så den går gennem figuren. Læg mærke til, hvad der sker med spejlbilledet.[br]6. Forklar, hvordan spejlingsværktøjet i GeoGebra virker. [br]7. Forklar, hvordan spejlbilledet vil se ud, hvis et punkt i figuren ligger på spejlingslinjen.[br]8. Forklar, hvordan spejlbilledet vil se ud, hvis spejlingslinjen går gennem figuren.

Information