Kružnice 3 - Mongeovo promítání

Autor:
Sklenka
Téma:
Kružnice
Kružnice k v rovině α je dána nárysem, elipsa k_2. Sestrojte její půdorys.
Promítací rovina α je v obecné poloze oproti půdorysně π.K sestrojení půdorysu kružnice k vedeme kolmice ze všech bodů (D_2, S_2, A_2, B_2, C_2) na základnici a kde se nám protnou s půdorysnou stopou roviny α_1 vzniknou půdorsné průměty bodů (D_1, C_1). Body S_1, A_1, B_1 se zobrazí do jednoho bodu.