Rõõpkülik

Joonestage rõõpkülik. Joonestamiseks kasuta ikoone sirge läbi kahe punkti, paralleelne sirge, kahe joone lõikepunkt. kasuta ikooni hulknurk ja joonesta rõõpkülik uuesti, peida ülearused sirged. vali rõõpküliku sisepiirkonnas suvaline punkt ja tõmba lõigud nelinurga tippudesse.

Põhjenda, et rööpküliku vastaskülgedele joonestatud kolmnurkade pindalade summad on võrdsed.