משולש שווה-שוקיים חופף למשולש נתון

material.authors
nurit hadas
בפעילות תבנו תחילה משולש שווה-שוקיים ואחר כך תבנו משולש חופף למשולש שבניתם
בנו משולש שווה-שוקיים שאורך השוק שלו כאורך הקטע הנתון, ואחר-כך בנו משולש נוסף, חופף למשולש הראשון שבניתם. הקישו על הסמל Toolbar Image, ושרטטו מ- או מ- קטע נוסף שאורכו כאורך הקטע הקישו על הסמל Toolbar Image וחברו את בסיס המשולש. בדומה לבניות הקודמות שביצעתם בנו משולש חופף למשולש ששרטטתם לפי צ.צ.צ גררו את קדקודי המשולש הראשון ובדקו אם החפיפה נשמרת נסו לשנות את המשולש השני שבניתם על-ידי גרירת קדקודים. האם הצלחתם? הסבירו