Räta linjens ekvation på k-form

Dra i sliders så ändras k och m