kolmnurk_1

Märgi kolmnurkade tipud Mõõda kolmnurkade külgede pikkused Joonesta kolmnurkadele kõrgus

Arvuta kolmnurkade ümbermõõdud Arvuta kolmnurkade pindalad