Utforsking av lineær funksjon

Utforsking av lineær funksjon

Dra i gliderne og finn ut hvordan a og b påvirker grafen til den lineære funksjonen.