Vinkelräta linjer

Undersök om det finns något samband mellan linjernas [i]k[/i]-värde