Δραστηριότητα Εμπλουτισμού

- Να βρεις τον κανόνα που ισχύει ώστε να βρίσκει ο διακοσμητής το κέντρο του δωματίου στο αντίστοιχο σχήμα του παραλληλογράμμου κάθε φορά. Να εξηγήσεις τη σκέψη σου. - Να επιλέξεις «Εμφάνιση λύσης» όταν ολοκληρώσεις την εργασία σου.