Symmetriska transformationer

Undersök transformationer enligt instruktionerna i fönstret.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB