Graf funkce absolutni hodnoty

Sestrojte funkci číslo 8, je-li dáno: f= |ax + b|. Dále vytvořte posuvníky pro a, b.