Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic

pomocí posuvníků měňte koeficienty rovnic hledejte společný bod obou přímek pomocí zaškrtávacích políček lze zapnout/vypnout zadání, řešení i jednotlivé grafy a jejich průsečík ! v případě splývajících přímek nefunguje !