משיק ונורמל בנקודה מסויימת

ניתן להחליף את הפונקציה ע"י כתיבה בשורת הפקודה פונקציה חדשה באופן הבא : f(x)=new function-> for example f(x)=x+4