Równanie z wartością bezwzględną i parametrem

Rozwiąż równania [math]|x-2|=a[/math] w zależności od parametru [math]a[/math].