Den afledte funktion

Forfatter
Gorm Simonsen
Emne:
Afledte

Forklaring

Hvad er den funktion egentlig og hvor kommer den fra? Dette er et forsøg på at antyde hvorfor den afledte af en funktion også bliver til en funktion. Her er det meningen du skal zoom ind og ud, flytte koordinatsystemet rund indtil du kan udføre dine beregninger. Til sidst skal du ende op med en serie punkter. Disse punkter udgør antydningen af . Jeg håber det giver mening?