Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hvad betyder a i forskrift i en lineær funktion? (rød)

Find ud af, hvad a betyder for grafen for en lineær funktion. a kaldes for hældningskoefficienten. Lav opgaverne nederst.
Du kan ændre på a ved at trække i skyder. 1) Hvad sker der med grafen, når du ændrer på a? 2) Skriv sætninger om betydningen af a. 3) Indstil a, så forskriften er y = x + 1 4) Indstil a, så forskriften er y = 1 5) Forklar, hvad der sker, når a =0 og hvorfor det er forkert, at sige linjen ikke har en hældning. 6) Kan linjen for en lineær funktion være en lodret linje? Hvorfor/hvorfor ikke?