Геогебрагийн бүрэн танилцуулга

Энэ жил Геогебра програм зохиогдсоны 15 жил, Монголын Геогебра Хүрээлэн байгуулагдсаны 5 жилийн ой тус тус тохиож байна.