שטחים של מצולעים דומים

בפעילות תבדקו מה היחס בין שטחים של משולשים דומים
ריבועים: הסבירו מדוע כל שני ריבועים דומים הקישו על החלון ועקבו אחר השתנות היחס בין אורכי הצלעות באמצעות גרירת קודקודי הריבועים מה יהיה היחס בין שטחי הריבועים אם הקישו על החלון ובדקו באמצעות גרירה משולשים: זוויות משולש שוות לזוויות משולש בדקו באמצעות גרירת קודקודי המשולשים האם המשולשים דומים? נמקו הקישו על החלון ועקבו אחר השתנות היחס בין אורכי הצלעות באמצעות גרירת קודקודי המשולשים. מה יהיה היחס בין שטחי המשולשים אם הקישו על החלון ובדקו באמצעות גרירה מה היחס בין שטחי מצולעים דומים אם היחס בין הצלעות