Horizontale uitrekking of inkrimping

Onderwerp:
Functies
Met schuifbalk kun je de grafieken van de standaardfuncties laten krimpen of uitrekken. is de factor waarmee vermenigvuldigd wordt. Als , dan is er sprake van horizontale inkrimping. Als , dan is er sprake van horizontale uitrekking. Als , dan wordt de grafiek gespiegeld in de verticale as (de y-as).