Sile na trostrukom sidrištu

Sva tri crvena vektora sila su jednaka te je iznos jednog prikazan brojem "Sila" (kilogrami). Ukupna sila na cijelo sidrište je trostruko veća od tog broja. Kut na sidrištu se regulira gornjim klizačem s oznakom "Kut". Vrijednost kuta je ispisana kod sidrišta zelenim brojevima. Masa se regulira donjim klizačem oznake "m" (kilogrami). Prikazano je sidrište s tri točke i promjenjivim smjerom opterećenja sidrišta.